Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Przenośnia - co to jest przenośnia? Przykłady, definicja, rodzaje

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Metafora, inaczej przenośnia, to językowy środek stylistyczny, w którym połączenie dwóch obcych sobie znaczeniowo wyrazów tworzy związek frazeologiczny, którego znaczenie nie jest sumą składową obu wyrazów - na przykład burza mózgów nie oznacza zjawiska atmosferycznego wystepującego w organach człowieka, a naradę, chwilę w której podejmowane są wspólnie decyzje. Elementy składowe modyfikują wzajemnie swoje znaczenie. Połączenie to powoduje, że uwydatnione zostają cechy wspólne dla każdego z nośnika znaczeń. Wyrazy składowe metafory mają inne zakresy znaczeniowe, jednak muszą posiadać jakiś element wspólny. Niekiedy jest to element peryferyjny. Powstaje wówczas metafora poetycka, niezywkła i zaskakująca dla czytelnika.

Poza metaforami poetyckimi wyrózniamy potoczne, zwane także językowymi. Metafory poetyckie mają na celu zaskakiwać odbiorcę, a zastosowanie znajdują w utworach literackich. Metafory potoczne są na codzień używane przez większość użytkowiników języka.

W języku potocznym metafora to zjawiko bliskie katahrezie. Bazuje wówczas na bardzo podstawowych konotacjach, nie ma na celu zaskawkiwania odbiorcy. Przykłady metafor potocznych:
- pieprzny...

Podobne wypracowania