Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Józef Wybicki „Pieśń legionów polskich we Włoszech” - interpretacja, geneza i okoliczności powstania utworu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Pieśń legionów polskich we Włoszech” powstała w Reggio Emilia na przestrzeni od 16 do 19 lipca 1797 r. Została ułożona przez Józefa Wybickiego, aby dodać otuchy oddziałom generała Dąbrowskiego, które wkrótce miały wyruszyć do Mediolanu na spotkanie z Bonapartem. Przyjrzyjmy się teraz temu dziełu, które okazało się tak istotne dla historii Polski.

Za najważniejszy fragment tego utworu możemy uznać następujący dwuwiersz: „Jeszcze Polska nie umarła,/ Kiedy my żyjemy”. To właśnie z niego wypływa jej najbardziej uniwersalny przekaz. Mówi on o trwałości narodu, o tym, że państwo żyje, dopóki istnieją ludzie utożsamiający się z nim. Przenosi istotę narodowości z kwestii politycznych i administracyjnych do wnętrza każdego człowieka. Cóż z tego, że ktoś urodził się na ziemiach zaborcy, jeśli czuje się Polakiem? Można mieć pewność, iż będzie robił wszystko, aby tylko przywrócić dawną świetność swej ojczyźnie.

Bardzo dobitne przesłanie niesie także refren. W słowach: „Marsz, marsz Dąbrowski/ Do Polski z ziemi włoskiej” ukazał poeta, że ludzie o których mowa wcześniej, istnieją. Pokazał ducha narodu trwającego pomimo niesprzyjających okoliczności. Oddziały generała Dąbrowskiego...

Podobne wypracowania