Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zbigniew Morsztyn „Żywot - sen i cień” - interpretacja i analiza wiersza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zbigniew Morsztyn był kuzynem jednego z najznakomitszych poetów doby baroku - Jana Andrzeja Morsztyna. Zajmował się nie tylko liryką, swoich sił próbował także w prozie. Przez wiele lat związany był z dworem Radziwiłłów, brał także udział w potopie szwedzkim.

Jego wiersz pt. „Żywot - sen i cień” jest tłumaczeniem wiersza Jana Pico della Mirandoli - odrodzeniowego filozofa i pisarza, w którego twórczości zawierały się wątki platońskie, obecne także w omawianym utworze.

Wiersz, dość prosty w swej budowie, przenika atmosfera stagnacji i niemalże odrętwienia. Nie spotkamy tutaj zdań wykrzyknikowych, około środka wiersza znajdujemy tylko jeden znak zapytania. Rytm utworu jest także bardzo monotonny - najczęściej drugi wers jest uzupełnieniem pierwszego. Tak więc już sam klimat wiersza mówi nam, że jego wymowa nie będzie optymistyczna.

Cały wiersz opiera się na przyrównaniu życia człowieczego do mroku. Już pierwsze wersy mówią nam o tym:
„Nie może dniową światłością
Żywot ten być nazwany”.

Nasza egzystencja jest więc podobna do nocy, co oznacza, że jesteśmy bezradni wobec wielkiego i niepojętego dla nas świata oraz jego tajemnic. Nie wiemy, skąd przychodzimy i dokąd...

Podobne wypracowania