Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Postmodernizm - cechy, definicja. Postmodernizm w sztuce i literaturze

postmodernizm, ponowoczesność, Jacques Derrida

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Postmodernizm jest inaczej określany jako „ponowoczesność”, odnosi się wobec tego do prądów myślowych, filozoficznych i estetycznych w literaturze powstałej po epoce zwanej współczesnością. Stoi przede wszystkim w opozycji do osiągnięć modernizmu, który rozumiano jako trybunę systemów autorytarnych. Jego istota wyraża się również w dużej mierze poprzez badanie opozycyjnych zależności pomiędzy nowoczesnością i ponowoczesnością.

Kierunek zaczął kształtować się w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX wieku. Samo pojęcie zostało sformułowane przez Arnolda Toynbee w jego rozprawie krytyczno-literackiej z 1946 roku, ale prawdziwą popularność zdobyło dopiero w latach 70. Wiązało się z poczuciem pewnego rodzaju schyłkowości cywilizacji jako zbioru określonych systemów, które miały w arbitralny sposób determinować życie jednostek – jak choćby poprzez warunki narzucane społeczeństwom przez ewolucję systemu postindustrialnego i daleko posuniętej technicyzację ludzkiej egzystencji. Ideą proponowaną w miejsce skrajnego racjonalizmu epoki była intelektualna różnorodność, do której miano dążyć na drodze dekonstrukcji.

Na płaszczyźnie tworzywa literackiego owa dekonstrukcja miała realizować...

Podobne wypracowania