Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” - charakterystyka bohatera romantycznego na przykładzie utworu - strona 3

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

porachunki  postawił wyżej niż dobro państwa.

Zabójstwo Stolnika było spowodowane nagłym przypływem nienawiści, wynikiem niepohamowanych emocji, czas na refleksje przyszedł znacznie później. Jacek Soplica nie mógł cofnąć wydarzeń, ale pragnął je odpokutować. W walce zbrojnej przeciw Moskalom szukał odkupienia win przeciw ojczyźnie. W końcu odnalazł inną drogę służenia krajowi. Podjął się tajnej misji przygotowania litewskiej szlachty na nadejście Napoleona. Od tego właśnie momentu można mówić o narodzinach nowego bohatera romantycznego. Przybierając imię Robaka, symbolicznie wyrzeka się swojej dumy, która doprowadziła go do zbrodni. Wstąpienie do klasztoru można z kolei odczytać jako symboliczne wyrzeczenie się miłości. Jego ukochana dawno nie żyje, on więc wyrzeka się ziemskiej miłości, przywdziewając bernardyński habit. Najbardziej znamienna przemiana dotyczy jednak zrezygnowania z indywidualnej wali, na rzecz wspólnego wysiłku. Ksiądz Robak jest realistą, wie, że nie jest w stanie sam pokonać potężnego zaborcy, jedynie wspólny dobrze zorganizowany wysiłek może zapewnić ojczyźnie wolność. Dlatego podejmuje swoją misję tajnego emisariusza, uświadamiając litewską szlachtę w sytuacji politycznej i przygotowując ją na wkroczenie...

Podobne wypracowania