Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Realizm i naturalizm w literaturze - podobieństwa i różnice

Realizm to poprzednik naturalizmu. Wiadomo jednak, że narzucane przez historyków literatury ramy epokowe to podziały arbitralne, a więc nie biorące pod uwagi wzajemnych wpływów sąsiadujących epok. Początek realizmu datuje się na okolice roku 1850, kiedy pojawił się już w większości państw europejskich. Naturalizm z kolei to zdecydowanie druga połowa XIX wieku, rok 1880 to pierwsze programowe dzieła Zoli i proklamacja kierunku.

Jeśli idzie o podobieństwa pomiędzy naturalizmem i realizmem, najważniejszym z nich jest zainteresowanie człowiekiem jako istotą osadzoną w konkretnej rzeczywistości społecznej i w konkretnej przestrzeni, zarówno wiejskiej, jak i miejskiej. W realizmie uwikłany jest on w obowiązujące konwenanse i obyczajowość, w naturalizmie natomiast musi liczyć się determinizm biologicznym. Walka odbywa się tu na poziomie instynktów i popędów, nie zaś objętych konwencją pojedynków na pistolety czy wyścigów konnych. Obydwa kierunki skupiają się więc na mechanizmach rządzących ludzkim życiem, jednostkowym i we wspólnocie. Realizm jednak, oprócz mimetycznego odwzorowania realiów bytowych, dąży do pogłębionej introspekcji przeżyć bohatera; bada jego stany wewnętrzne i psychikę, myśli i motywacje emocjonalne....

Podobne wypracowania