Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ignacy Krasicki „Do Króla”,Leopold Staff „Przedśpiew” - interpretacja i analiza porównawcza

Utwory „Do króla” Ignacego Krasickiego i „Przedśpiew” Leopolda Staffa dzieli od siebie 130 lat, cztery epoki literackie, dwa wielkie narodowowyzwoleńcze zrywy i znaczące różnice w artystycznych priorytetach. Oba utwory znacząco różnią się także charakterem gatunkowym, dzieło oświeconego kanonika jest bowiem satyrą, a niewielki objętościowo wiersz młodopolskiego wieszcza - filozoficznym poematem. Pod względem formalnym łączy je tylko jedno - użycie rytmicznego, regularnego 13-zgłoskowca ze stałą średniówką, uwieńczonego sąsiadującymi, żeńskimi rymami.

Pod względem treściowym osią paraleli pomiędzy tymi wierszami jest natomiast kreacja podmiotu lirycznego - w obu wypadkach wypowiada się pierwszoosobowo ze stanowiska mędrca, który wiele już widział i wiele wie, pragnąc podzielić się ową wiedzą ze swym odbiorcą. Znacząco różni się jednak adresat obu wypowiedzi.

Satyra „Do króla”, zgodnie ze wskazaniem tytułu, została napisana z myślą o włdcy, nie wymienionym co prawda w tekście z nazwiska, nie można mieć jednak wątpliwości, że chodzi o Stanisława Augusta Poniatowskiego - mecenasa Krasickiego. Podmiot liryczny rozpoczyna swoją wypowiedź od usprawiedliwienia się przed królem ze...

Podobne wypracowania