Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wiersze Władysława Broniewskiego - motyw żołnierza w twórczości Broniewskiego. Opracowanie

Władysław Broniewski jest polskim współczesnym poetą. Jego twórczość ewoluowała pod wpływem zmian, które miały miejsce na arenie politycznej w dwudziestym wieku. Początkowo wiersze Broniewskiego charakteryzowały się zakorzenieniem w tradycji, częstymi odwołaniami do romantyzmu, a także zainteresowaniem człowiekiem. Twórczość Broniewskiego można scharakteryzować za pomocą takich pojęć jak humanizm, osobistość, emocjonalność, komunikatywność. Tendencje te utrzymały się również w kolejnym etapie twórczości poety, który przypada na czasy wojny i okupacji. Wtedy tematyka wierszy Broniewskiego stała się patriotyczna, wiersze charakteryzowały się patosem i obecnością elementów podniosłych.

Władysław Broniewski został nazwany „poetą ojczyzny”. Jeden z najważniejszych jego wierszy, „Bagnet na broń”, historycy literatury okrzyknęli „poetyckim rozkazem mobilizacyjnym”. W swoich utworach poeta podnosi na duchu Polaków, których ojczyzna została zaatakowana przez najeźdźcę i zachęca ich do okazania zbrojnego oporu. W liryce okupacji pojawia się motyw żołnierza. W wierszu „Bagnet na broń”, napisanym jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, Broniewski zwraca się do całego...

Podobne wypracowania