Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Postawa narodu polskiego wobec najazdów Szwedów - omów temat w oparciu o utwór Henryka Sienkiewicza „Potop”

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Henryk Sienkiewicz, pisząc powieść „ku pokrzepieniu serc”, w pierwszej kolejności skupił się na opisaniu reakcji narodu polskiego na tragedię i wojnę, jaka go spotkała. Autor szczególnie zwrócił uwagę na rolę najbiedniejszych grup społecznych, czyli mieszczan i chłopów, ponieważ to właśnie oni okazali się być najodważniejsi, i do końca walczyli o niepodległość i wolność ojczyzny. Dzięki bohaterstwu zwykłych ludzi oraz ich partyzanckiej walce, udało się wycofać wojska szwedzkie z terenów Polski.

Postawę narodu polskiego podczas najazdów wojsk szwedzkich autor podzielił na dwa etapy. Pierwszy, totalny upadek i rezygnacja Polaków, którzy porzucili wszelkie zasady moralne, dopuścili się zdrady i wycofali się z walki o wolność Rzeczypospolitej:

„Jeśli li na świecie taki drugi kraj, gdzieżby tyle nieładu i swawoli dopatrzeć można (…) Któryby w świecie naród nieprzyjacielowi do zwojowania własnej ziemi pomógł? Który tak by króla opuścił…Jeno szaleni, swawolni, źli i przedajni te ziemię zamieszkują”.

Natomiast drugi etap to odrodzenie się idei narodowowyzwoleńczej w społeczeństwie polskim.

Sienkiewicz w powieści ostro skrytykował postawę...

Podobne wypracowania