Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Epitet - co to jest epitet? Przykłady, funkcja, definicja

Epitet jest to wyraz określający podmiot (może nim być przymiotnik, rzeczownik, imiesłów). Epitety to tropy stylistyczne stosowane w celu uwydatnienia pewnej cechy podmiotu. Zwiększają zabarwienie emocjonalne utworu, sprawiając, że staje sie on bardziej plastyczny.

Rodzaje epitetów:

Podział ze względu na to, jaką częścią mowy jest wyrażony etitet, dzilimy epitety na:
1. przymiotnikowe
2. imiesłowowe
3. rzeczownikowe

Typy epitetów:

1.Epitete stały: jest to określenie zawsze odnoszone do tego samego zjawiska, rzeczy bąź osoby, na przykład „różanopalca Jutrzenka“, czy „szybkonogi Achilles“. Epitety stałe są jedną z cech stylu homeryckiego. Powstanie epitetów stałych jest związane prawdopodobnie z faktem, iż utwory Homera powstały jako teksty mówione, a stałe elementy wypowiedzi ułatwiały ich zapamiętywanie;

2.Epitet złożony - wyraz określający, który powstał przez złożenie conajmniej dwóch wyrazów (np. "miodousty pochlebca");

3.Epitet metaforyczny- występuje wówczas, gdy użyty w funkcji epitetu wyraz traci podstawowe i przybiera inne znaczenie, np. „w żarzącej paszczy fabryk“;

4.Epitet podmiotopwy - to wyrażenie, które oddaje emocje autora w stosunku do przedmiotu, o którym mówi, np zniewalająca uroda;

5.Epitet przedmiotowy- podkreśla cechę przedmiotu, bez odwoływania sie do sfery uczcuciowej - np. Strome skały;

6.Epitet dynamiczny - ma zazwyczaj postać imiesłowu czynnego, dotyczy ruchu przedmiotu, np. jadący rower;

7.Epitet statyczny - nie dotyczy ruchu;
Epitet barokowy - bardzo rozbudowany, charakterystyczny dla poezji barokowej

8.Epitet tautologiczny - jest powtórzeniem, określa oczywistą cechę przedmiotu opisywanego - na przykład „słona sól“;

9.Epitet zdobiący- określenie banalne, które służy „tylko do ozdoby“ - np. „koralowe usta“;

10.Epitet superlatywny - przypisuje przedmiotowi cechę o najwyższym stopniu - „Najpiekniejsza kobieta“;

11.Epitet parzysty- przyporządkowanie jednemu przedmiotowi dwóch cech
Np „Polały się łzy me czyste, rzęsiste“.

Podobne wypracowania do Epitet - co to jest epitet? Przykłady, funkcja, definicja