Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Tadeusz Miciński „W Kościeliskiej” - interpretacja i analiza wiersza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wiersz Tadeusza Micińskiego „W Kościeliskiej” pochodzi ze zbioru „W mroku gwiazd” (1902).  Złożony jest z czterech rymowanych strof po cztery wersy każda. Trzy pierwsze strofy mają ten sam schemat - występują w nich rymy regularne o wzorze abab, natomiast strofa czwarta i ostatnia wprowadza niewielką zmianę w postaci rymów abba.

Oksymoron w tytule tomu jest bardzo typowy dla twórczości Micińskiego i pozwala czytelnikowi domyślić się, w jakim charakterze utrzymane są zawarte w nim liryki. Również w omawianym tu wierszu oksymorony występują, zarówno w sferze stricte merytorycznej, jak i alegorycznej.

By dobrze zinterpretować „W Kościeliskiej” należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z roli i znaczenia, jakie w dobie Młodej Polski przypisywano górom, a zwłaszcza Tatrom. Twórcy tego okresu (jakże podobni romantykom!) zafascynowani byli górskim krajobrazem jako scenerii pozwalającej na zatopienie się we własnych rozmyślaniach. Każdy z nich przeżywał góry bardzo subiektywnie. Nastrój grozy i monumentalizmu obecny w górskim pejzażu sprzyjał medytacji nad bólem istnienia, a więc musiał być bardzo bliski młodopolskim dekadentom, którzy cenili głębokie...

Podobne wypracowania