Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Poezja wobec upływu czasu - wypowiedź na podstawie wybranych przykładów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W poezji twórcy dawali wyraz swoim przemyśleniom na temat czasu i jego upływu, a tym samym próbowali człowieka i jego życie charakteryzować przez pryzmat tej niepodważalnej prawdy. Nad problemem niestałości czasu pochylali się i filozofowie antyku, jak na przykład Heraklit z Efezu, który powiedział: panta rhei czyli wszystko płynie, twórcy średniowiecza i baroku, dla których czas wiązał się nierozerwalnie z przemijaniem i zmierzaniem ku Bogu, renesansowi, dostrzegający krótkość życia człowieka czy współcześni autorzy podejmujący tę kwestię jako problem wciąż aktualny.

W „Sonecie I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego” Mikołaj Sęp-Szarzyński ukazuje, jak czas, który został dany człowiekowi na ziemi, jest krótki, a śmierć nieustannie depcze człowiekowi po piętach, jest jego stałym towarzyszem. Czas nie tylko jest nieubłagany jeśli chodzi o jego szybki „jak gwałtem obrotne obłoki / I Tytan prętki” upływ, ale też ukazuje wyraźnie błędy, które zostały dawniej popełnione. Koniec czasu ludzkiego jest dla podmiotu spotkaniem z Bogiem lub niemożnością z nim się połączenia, co zależy tylko od człowieka. Jeśli będzie on widział jedynie dobra ziemskie, które...

Podobne wypracowania