Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adam Mickiewicz jako wieszcz narodowy - czy Mickiewicz zasłużył sobie na miano wieszcza? Rozprawka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pojęcie „wieszcza” funkcjonowało w polskiej literaturze i myśli na długo przed epoką romantyzmu, ale jego znaczenie uległo zmianie w warunkach nowej poezji stanowiącej niejako ostatni bastion wolności Polaków uciemiężonych przez trzech zaborców. W czasach „przed Mickiewiczem” mianem „wieszcza” określano osoby obdarzone darem prorokowania przyszłości – współczesnych wróżbitów lub jedynie czujnych obserwatorów rzeczywistości i sprawnych socjologów, którzy na podstawie otaczającej ich rzeczywistości potrafili wyciągać wnioski na temat przyszłości.

W świetle ogromnych wymagań, przed jakimi stanęła literatura okresu romantyzmu, określenie „wieszcza” zaczęto odnosić do jej twórców – wybitnych poetów, którzy słowem usiłowali podejmować walkę z zaborcą, a przede wszystkim podtrzymywać na duchu współobywateli poszukujących pocieszenia i wskazania drogi do wolności. W postaci ponadprzeciętnie uzdolnionego artysty dopatrywano się wysłańca Opatrzności, który poprowadzi swój lud ku niepodległości i stanie się wyrazicielem jego głosu – powszechnych trosk, cierpienia i pragnień wszystkich Polaków.

Na początku...

Podobne wypracowania