Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia: judaizm - doktryna, cechy, główne założenia. Ogólny opis judaizmu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Za twórcę i największego proroka judaizmu uważa się Mojżesza, który wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej. Od Jahwe (Boga) otrzymał on dwie kamienne tablice z przykazaniami, których wszyscy Żydzi mieli przestrzegać. Tablice te nazwano Dekalogiem. Powstanie judaizmu datuje się na około X wiek p.n.e (czasy panowania króla Dawida czy Salomona).

W religii tej księgą najświętszą (podobnie jak w chrześcijaństwie) jest Biblia. Żydowska Biblia skała się z trzech części – Tory, Newiim i Ketuwim. Tora nazywana jest także Pięcioksięgiem Mojżeszowym. W jej skład wchodzą: Genesis (Księga Rodzaju), Exodus (Księga Wyjścia), Leviticus (Księga Kapłańska), Numeri (Księga Liczb) i Deuteronomium (Księga Powtórzonego Prawa). Na przełomie V i IV wieku przed naszą erą doszło do połączenia tychże części w jedną całość – Torę. Newiim, czyli „prorocy”, składa się natomiast z ksiąg historycznych (Jozuego, Samuela, I i II Królewskiej i Sędziów) oraz prorockich, których autorami są między innymi Izajasz, Ezechiel i Jeremiasz, dodatkowo Amos, Zachariasz i Micheasz. Z kolei Ketuwim to trzynaście ksiąg historycznych oraz dydaktycznych. Znajdują się tam między innymi Księgi: Hioba, Przysłów, Psalmów,...

Podobne wypracowania