Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia: protestantyzm - cechy, święta, doktryna. Opis głównych zasad protestantyzmu

Powstanie protestantyzmu wiąże się z głębokim kryzysem w Kościele zachodnim oraz z okresem reformacji, który rozgorzał przy niebagatelnym udziale Marcina Lutra. Przede wszystkim zgłaszał on sprzeciw wobec popularnej w tamtych czasach sprzedaży odpustów oraz wobec Kościoła, który jako instytucja religijna nie funkcjonowała zbyt dobrze. Poza tym kościół wciąż tkwił w systemie feudalnym i w średniowiecznych poglądach. Protestantami zostali nazwani ci, którzy sprzeciwili się zarządzeniom sejmu Rzeszy z roku 1529. Cofnięto wtedy akt tolerancji dla wyznawców innych religii.

Podstawą protestantyzmu są cztery zasady: „sola grata” („tylko łaska” – jej otrzymanie wiąże się z wiarą człowieka w ofiarę Chrystusa), „sola fide” („tylko wiara” – wiara w to, że zbawienie otrzymujemy tylko i wyłącznie dzięki Bogu), „solus Christus” („tylko Chrystus” – najważniejszą i centralną postacią wiary protestanckiej jest właśnie ukrzyżowany Chrystus), „sola Scriptura” („tylko Pismo” – źródłem wiary jest wyłącznie Pismo Święte). Co ważne, w porównaniu z Biblią chrześcijańską, brakuje w niej jej siedmiu ksiąg deuterokanonicznych. Są to, między innymi, księga Tobiasza, Judyty i Mądrości. Księgi te nazywane są przez protestantów apokryfami, czyli opowieściami o życiu świętych bez realnej wartości religijnej.

Wyznawcy protestantyzmu uważają, iż Bez łaski Bożej człowiek nie jest w stanie czynić dobra, gdyż urodził się on z grzechem pierworodnym. W centrum tejże wiary stoi Jezus Chrystus, który był jedynym na Ziemi pośrednikiem pomiędzy ludźmi i Bogiem (wyklucza się, aby również Maryja była takim pośrednikiem).

Maryi, matki Jezusa, nie uważa się za świętą. Najważniejsze dla protestantów jest rozpatrywanie męki krzyżowej Syna Bożego. Religia ta głosi, że każdy człowiek jest zbawiony, gdyż Chrystus oddał za niego życie. Nie możemy zmienić tego nawet swoimi uczynkami. Pomimo to, ważne jest, aby wyznawcy postępowali zgodnie z prawem etycznym i moralnym. Dla protestantów najważniejszym i jedynym źródłem mówiącym o wierze, jest bezsprzecznie Pismo Święte. Zamiast siedmiu sakramentów są  tu tylko dwa. Duchowni nie są zobowiązani do celibatu. Biblia protestantów oparta jest zaś na Septuagincie.

W porównaniu z katolicką Biblią, ma ona o siedem ksiąg mniej. Wśród wiernych ważna jest bardzo dobra znajomość treści tego Świętego Tekstu. Uznane zostały tylko dwa sakramenty, które według Biblii zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Są to chrzest oraz eucharystia. W niektórych kościołach chrzczeni są tylko dorośli (ma to być ich samodzielna decyzja). Kapłanem może zostać każdy, a małżeństwa mogą zakańczać się rozwodem. Nie jest to grzech. Bardzo ważna jest muzykę, przy pomocy której czci się Chrystusa. Niedopuszczalny jest kult obrazów. Rzadko kiedy znajdziemy w świątyniach ołtarze.

Do najważniejszych świąt protestanckich należą Wielki Piątek, Zmartwychwstanie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego. Organizacja kościoła protestanckiego jest niezwykle różnorodna. Znajdziemy tu trzy rodzaje ustrojów w kościołach: 1. Synodalno-episkopalny, 2. Prezbiteriański, 3. Kongregacjonalny. W obrębie samego protestantyzmu jest wiele nurtów filozoficzno-religijnych. Są to przede wszystkim: luteranizm (Kościół Ewangelicko-Luterański), kalwinizm (Kościół Ewangelicko-Reformowany), Kościół anglikański, Anabaptyzm, Mennonici, Baptyści, Kwakrzy (Religijne Towarzystwo Przyjaciół), Metodyzm, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, ruch zielonoświątkowy. Dniem świętym jest tradycyjnie sobota, a nie niedziela.

Co ciekawe, w protestantyzmie nie wykształciły się zakony (choć istnieją one w obrębie luteranizmu i te nazywane są diakonatami). Świątynie składają się z kilku części: ambony, ołtarza, chrzcielnicy i organów. Najwięcej wyznawców wiary protestanckiej znajdziemy w Europie.

Podobne wypracowania do Religia: protestantyzm - cechy, święta, doktryna. Opis głównych zasad protestantyzmu