Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Protestantyzm a katolicyzm - porównanie (różnice, podobieństwa)

Protestantyzm i katolicyzm mają ze sobą wiele wspólnego, gdyż są to właściwie wiary powstałe na bazie tej samej, głoszonej przez Jezusa Chrystusa, nauce. Obie są religiami monoteistycznymi, propagujące wiarę w jednego Boga – Stwórcę świata. Więcej je zatem łączy, niż dzieli.

Protestantyzm powstał o wiele później niż katolicyzm, bo dopiero na początku XVI w. w wyniku protestów wobec cofnięcia decyzji o tolerancji religijnej dla innych niż katolicyzm wyznań. Podobnie jak w katolicyzmie, tak i w protestantyzmie podstawą, z której czerpana jest doktryna kościelna, jest Pismo Święte (choć z kilkoma różnicami).

Protestancka Biblia nie posiada kilku ksiąg „katolickich” – tak zwanych deuterokanonicznych (w I. w. n.e. znane były wyłącznie w przekładzie greckim). Zaliczają się do nich między innymi Księga Tobiasz czy Judyty. Uważane są one przez protestantów za apokryfy. Księgi te znalazły się z kolei w obrębie  katolickiego kanonu biblijnego. Poza tym znajomość Pisma Świętego jest jednym z najważniejszych obowiązków protestantów, podczas gdy w katolicyzmie na kładzie na to aż takiego nacisku.

Co łączy obie religie, to najważniejsze święto, czyli Wielkanoc. Zarówno dla protestantów, jak i dla katolików, sensem i istotą wiary jest fakt, że Bóg zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na Ziemię, aby przez śmierć na krzyżu odkupił On grzechy ludzkości i zmartwychwstał, unieważniając w ten sposób śmierć i dając nadzieję na życie wieczne wierzącym w Niego Najważniejszy w protestantyzmie jest Wielki Piątek. Z ciekawostek –  niektóre odłamy protestanckie uważają nie niedzielę, ale sobotę za dzień święty. W katolicyzmie od zawsze była to niedziela.

Jeżeli chodzi o organizację samego kościoła, w katolicyzmie widać wyraźnie hierarchiczność, na szczycie której stoi Ojciec Święty (papież), potem kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, księża itd. W protestantyzmie odchodzi się od takiego schematu. Najczęściej tworzy się tak zwane rady parafialne, w których skład wchodzić mogą nawet świeccy.

Najwięcej różnic pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem znajdziemy wśród sakramentów świętych. Tych w katolicyzmie jest siedem (1. Chrzest, 2. Bierzmowanie, 3.Eucharystia, 4. Pokuta, 5. Namaszczenie chorych, 6. Kapłaństwo, 7. Małżeństwo). W protestantyzmie uznaje się jedynie dwa sakramenty (wyłącznie te, które zostały ustanowione przez samego Jezusa Chrystusa), czyli: Eucharystia oraz chrzest. Małżeństwo dla protestantów nie ma tak podstawowego znaczenia jak dla katolików, dlatego dopuszcza się rozwody i ponowne branie ślubu, podczas gdy rozwodnika w katolicyzmie uważa się za grzesznika i nie może on przyjmować komunii świętej.

Jak w katolicyzmie, tak i w protestantyzmie wierni gromadzą się w celu wspólnej modlitwy w kościołach. W protestantyzmie są to świątynie tworzone na wzorach starotestamentowych synagog. Nie ma tam ołtarzy, a msza święta (nabożeństwo) opiera się głównie na czytaniu fragmentów Biblii oraz śpiewaniu pieśni. W katolicyzmie msza święta składa się z liturgii słowa oraz z liturgii eucharystycznej. Co ciekawe, w protestantyzmie nie znajdziemy żadnych obrazów, rzeźb czy malowideł przedstawiających świętych czy samego Boga. Protestantyzm źle patrzy na tego typu sztukę jako próbę wizualizacji tego, co święte, sakralne. W katolicyzmie wizualizacja zarówno Boga, jak i świętych czy aniołów, jest niezwykle popularna.

Wśród założeń doktrynalnych znajdziemy jedną ważną różnicę. Według protestantów człowiek rodzi się już zbawiony, bo Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, w ten sposób nas właśnie zbawiając. Mimo to, trzeba dawać przykład innym dobrymi uczynkami. W katolicyzmie zbawienie człowieka nie jest już takie pewne. Każdy z nas musi sobie na nie zapracować podążając drogą dobra, miłości i prawdy.

Podobne wypracowania do Protestantyzm a katolicyzm - porównanie (różnice, podobieństwa)