Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Islam a chrześcijaństwo - porównanie (różnice i podobieństwa)

Chrześcijaństwo i islam to dwie religie powstałe na gruncie zupełnie odmiennych kultur, w zupełnie innych warunkach, czasach, miejscach. Pobieżnie patrząc na nie obie, można stwierdzić, że nic je nie łączy, gdyż obie różnią się między sobą zdecydowanie – szczególnie w doktrynie, wizji Boga, a przede wszystkim rozumieniu relacji Bóg-człowiek. Niemniej jednak znajdą się także istotne podobieństwa między tymi religiami, zaczynając od najistotniejszego faktu – obie są religiami monoteistycznymi. Wyznawcy islamu i chrześcijaństwa modlą się do Boga/Allaha, którego uważają za jedynego i najwyższego Stworzyciela świata.

Chrześcijaństwo bierze swój początek w Judei, rzymskiej prowincji, natomiast islam w odległych krajach arabskich. Obie religie posiadają centralne postaci, które ich wyznawcy czczą. W chrześcijaństwie jest to Jezus Chrystus, w islamie – Mahomet. Warto zaznaczyć, że Mahomet był także postacią historyczną i udowodnienie jego istnienia jest o wiele łatwiejsze do zweryfikowania niż to, czy Jezus Chrystus był postacią prawdziwą, na co wskazują jedynie poszlaki i słowa zapisane w Nowym Testamencie. Poza tym o życiu islamskiego proroka wiemy znacznie więcej. Szybko stracił rodziców. Do dwudziestego szóstego roku życia pasał wielbłądy, potem ożenił się ze starszą od siebie pracodawczynią. W czasie swoich podróży karawaną zetknął się z judaizmem i chrześcijaństwem. Islam powstał, biorąc podstawowe założenia z obu tych religii.

O Jezusie Chrystusie wiemy jedynie tyle, że jego matką była Maryja, a on sam urodził się w Betlejem (tak mówi Pismo Święte). Obaj prorocy głosili Słowo Boże wśród prostego ludu, a ich nauki cieszyły się dużą popularnością. Mahomet był prorokiem zesłanym przez Allaha, aby przekazać niewiernym prawdziwe słowo Boże, natomiast Chrystus jako Syn Boży zstąpił na Ziemię, aby zbawić ludzkość poprzez swoją śmierć na krzyżu.

Jeżeli chodzi o podstawy religii – obie one posiadają własne teksty święte. Dla chrześcijaństwa jest to Biblia składająca się z dwóch części: Starego Testamentu i Nowego Testamentu napisanych przez natchnionych przez Ducha Świętego autorów. Dla islamu takim tekstem świętym jest Koran, który jest spisem nauk Mahometa.

Między islamem a chrześcijaństwem istnieje jednak zasadnicza różnica. Islam jest religią narodową, państwową. Koran determinuje prawo w danym państwie, jest zbiorem zasad dla całego świata arabskiego. Nie ma tu rozdziału religii od państwa. Tak natomiast jest w chrześcijaństwie. Wiara ta oddzielona jest od państwowości jako formy rządów. W islamie mamy tylko jeden byt święty – Boga zwanego Allahem, natomiast w chrześcijaństwie czci się Boga w trzech osobach: jako Boga Ojca, Syna Bożego oraz Ducha Świętego, choć nadal jest to jedna i ta sama osoba. Podobnie jak w chrześcijaństwie, w islamie istnieje wiara w Sąd Ostateczny, Niebo, Raj, Czyściec oraz istoty anielskie.

Kreacja zwłaszcza nieba różni się jednak znacznie w jednej i drugiej religii. W islamie jest ono materialne. Pokazane jest jako miejsce wiecznej szczęśliwości związanej z dostatkiem wszystkiego, czego tylko dusza zapragnie. W chrześcijaństwie jest to miejsce umożliwiające wieczną kontemplację doskonałego Boga, miejsce bardziej duchowe. Islam i chrześcijaństwo to dwie różne wiary także ze względu na charakter relacji Bóg-człowiek. W islamie obowiązuje nakaz bezwzględnego posłuszeństwa wobec Boga. Nieprzestrzeganie wielu z zasad przywołanych w Koranie może być karane śmiercią. W chrześcijaństwie nie stosuje się takich kar. Grzesznik chodzi do spowiedzi i otrzymuje rozgrzeszenie lub też nie. W najgorszym razie może zostać ekskomunikowany (wydalony) z Kościoła.

Podobnie jak w chrześcijaństwie, tak i w islamie znajdziemy świątynie, w których wierni gromadzą się na wspólne modlitwy. Islamskimi odpowiednikami kościołów są bogato zdobione meczety. Co warto podkreślić, dla islamu i chrześcijaństwa jest jedno wspólne miejsce święte – Jerozolima.

Podobne wypracowania do Islam a chrześcijaństwo - porównanie (różnice i podobieństwa)