Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia: buddyzm - geneza, charakterystyka, założenia. Opis głównych zasad buddyzmu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Buddyzm wyrósł na bazie filozofii proroka imieniem Budda (tzn. „przebudzony”, „oświecony”), choć znany jest też pod innymi imionami: Siddhartha, Gautama Tathagata, Sakjamuni. Młodość spędził on na dworze władcy Sakjów, swojego ojca – Śuddhodany. Od dzieciństwa mieszkał w domu urządzonym z przepychem. Niczego mu nigdy nie brakowało. Jako dwudziestoośmioletni młodzieniec natknął się przypadkowo na starego biedaka. Wtedy też postanowił porzucić zbytek i bogactwo i zacząć szukać sensu istnienia. Po siedmiodniowej kontemplacji koło miasta Gaja doznał oświecenia dotyczącego najważniejszych dogmatów buddyzmu – prawdy i cierpienia.

Początki buddyzmu datuje się na około 525 r. p.n.e. Na początku Budda swoją naukę przekazał pięciu mnichom. Później jego słowa rozpowszechniane były dalej ustnie. Sławę przyniosło mu wygłoszenie kazania o Czterech Szlachetnych Prawdach, którymi są: 1. Prawda o cierpieniu, 2. Prawda o powstaniu cierpienia, 3. Prawda o zwalczeniu cierpienia, 4. Prawda o drodze do zniszczenia cierpienia. Dharma, czyli nauka Buddy, mówi o tym, że przyczyną cierpienia jest pragnienie. Medytowanie pozwala na zapomnienie o świecie i doczesnych potrzebach materialnych i na otworzenie się na świat duchowy.

Tezy...

Podobne wypracowania