Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System filozoficzny i religia: konfucjanizm - cechy, zasady i założenia. Ogólny opis konfucjanizmu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Twórcą tego systemu filozoficzno-religijnego był Konfucjusz (właściwie Kong Qiu lub Kongfu-zi, czyli Mistrz Kong). Żył on na przełomie VI i V w. p.n.e. Chciał zostać urzędnikiem, dużo czytał. Żył i nauczał w księstwie Lu. Napisał między innymi: Chunqiu (czyli kronikę Lu), Lunyu (spis rozmów mistrza z uczniami). Jego nauki zebrano również w oddzielne tomy: Czteroksiąg Sishu (składający się z Lunyu, Mengzi, Daxue i Zhongyong).

Teorie Konfucjusza szybko zyskały wielką popularność. Filozof mówił, że każdy człowiek powinien odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i żyć w zgodzie ze wszystkimi. Chciał także powrotu do starego porządku społecznego. W II w. p.n.e. doktryna Konfucjusza została uznana za oficjalną dla całego cesarstwa.

Filozof nie wypowiadał się na tematy takie jak istnienie Boga czy powstanie świata. Podawał ludziom wskazówki praktyczne, według których miało im się żyć lepiej i prościej. Według jego założeń, istnieje człowiek szlachetny, czuli junzi. Jest on pod każdym względem idealny. Włada swoim krajem mądrze i roztropnie, przy pomocy zasad moralnych i etycznych. Jedną z ważniejszych zasad, jaką się kierował, to: „Nie czyń innym, czego dla siebie nie pragniesz”. Celem człowieka jest osiągnięcie dao,...

Podobne wypracowania