Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stary Testament - Księga Hioba - streszczenie i podstawowe informacje o Księdze Hioba

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Księga Hioba jest jednym z najważniejszych i najszerzej komentowanych tekstów, które weszły w skład Starego Testamentu. Określenie dokładnej daty jej powstania oraz autora jest kwestią problematyczną. Tradycja orzeka na ten temat, iż Księga ta powstała za czasów Mojżesza, który miałby także być jej autorem. Natomiast badacze zwracają się raczej ku okresowi ok. V w. p.n.e. Uważają oni również, że dzieło to miało wielu autorów, o czym może świadczyć jego niejednorodna forma (od poematu po prozę).

Księga Hioba jest tekstem dydaktycznym. Jej celem, podobnie jak innych dzieł tego typu, było przekazanie najważniejszych wartości i nauk, które okazują się niezbędne do życia zgodnego z wolą Boga. W przypadku samej Księgi Hioba najbardziej znaczącymi kwestiami okazują się cierpienie, miłość, wiara i posłuszeństwo. Na przykładzie losów starca z krainy Us ukazane zostało, iż człowiek nigdy nie powinien odwracać się od Boga. Stwórca zawsze czuwa nad Swoimi dziećmi i w każdym momencie gotów jest im pomóc. Natomiast każde cierpienie trzeba znosić godnie i z pokorą. Właśnie taki przykład daje swoją postawą Hiob.

Budowę Księgi Hioba można uznać za trójdziałową. Najpierw pojawia się wstęp, w którym...

Podobne wypracowania