Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stary Testament - Księga Mądrości - streszczenie, opracowanie

Księga Mądrości jest jednym z tekstów dydaktycznych, który wchodzi w skład katolickiego Starego Testamentu. Natomiast jej kanoniczność odrzucana jest przez protestantów oraz wyznawców judaizmu.

Tradycja uznaje, iż Księga Mądrości została napisana przez Salomona, stąd jej drugi tytuł brzmi – Mądrość Salomona. Jednakże wielu badaczy zaprzecza takim tezom i, chociaż postać Salomona często pojawia się w tym tekście, uważają oni, że dzieło to powstało znacznie później. Badania prowadzone nad językiem greckim wykazały najprawdopodobniejszą datę powstania Księgi Mądrości – okres ok. II w. p.n.e.

Tematykę Księgi Mądrości można podzielić na trzy najważniejsze kwestie. Pierwszą z nich jest problem grzechu. To właśnie w tym tekście po raz pierwszy pojawiła się informacja o tym, że inny los czeka po śmierci ludzi prawych a inny grzesznych. Przewinienia przeciw prawom Bożym zostały tutaj ukazane w sposób niezwykle krytyczny – jako przyczyny wszystkich błędów w ludzkim życiu. Zamykają one drogę do Nieba, przesłaniają prawdziwe wartości oraz wiodą do śmierci.

Drugim tematem, jaki poruszył autor Księgi Mądrości, jest właśnie tytułowa wartość – mądrość. Najpierw rozpatrywana jest ona jako coś niezbędnego każdemu władcy. Bez niej imperia ziemskie upadają, a ludzie stają się nieszczęśliwi. Następnie autor przedstawia ją jako największy skarb, nie mający porównania z jakiegokolwiek bogactwem doczesnym. Mądrość porównana zostaje także do mocy Bożej, której tchnienie znajduje się w tej wartości.

Następnie autor Księgi Mądrości przystępuje do długiego i rozbudowanego przedstawienia mądrości w historii świata. Narrator przywołuje sytuacje takie jak wyjście Izraelitów z Egiptu oraz inne interwencje Boga, które wybawiły Izraelitów z wielu opresji. Natomiast opozycją do mądrości jest bezbożność. To ona stała się przyczyną wielu klęsk i upadków mających miejsce w historii.

Księga Mądrości zaliczana jest do tekstów dydaktycznych. Podejmuje ona niezwykle ważny temat, jakim właśnie jest mądre i zgodne z Bożym prawem życie. Jego przeciwieństwem są bałwochwalstwo i herezja. Mądrość Boża wciąż towarzyszy wiernym i wspiera ich w najtrudniejszych nawet sytuacjach. Wszystko zostanie natomiast osądzone przy końcu, o którym wspomina Księga Mądrości. Tylko mądre i pobożne postępowanie może doprowadzić do tego, by wierzący nie dołączyli do potępionych, lecz mogli, wraz z błogosławionymi, oglądać oblicze Boga.

Podobne wypracowania do Stary Testament - Księga Mądrości - streszczenie, opracowanie