Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Biblia - Arka Przymierza - znaczenie, historia, opis

Arka Przymierza (z hebrajskiego „Aron HaBrit”) jest jednym z najbardziej zagadkowych przedmiotów, które pojawiają się w Biblii, a także najświętszą relikwią dwóch religii – judaizmu i chrześcijaństwa. Dla Żydów stanowi ona potwierdzenie Przymierza, jakie Naród Wybrany zawarł z Jahwe. Chrześcijanie widzą w niej potwierdzenie całej historii zbawienia. Natomiast dla badaczy stanowi ona ciężki orzech do zgryzienia, gdyż do dzisiaj nie udało się jej odnaleźć. Należy tutaj zaznaczyć, że Arka Przymierza na trwałe zagościła w ludzkiej wyobraźni i kulturze masowej jako niezwykły i wspaniały skarb.

Biblijny opis Arki Przymierza (Wyj. 25, 10-22) mówi o skrzynce z drzewa akacjowego, o następujących wymiarach – 140x80x80. Wykonać miał ją Besalel podczas obozu Narodu Wybranego pod górą Synaj. Obiekt ten miał być dodatkowo obity dwustronnie złotą blachą. Jego wieko – płyta przebłagalna („kapporet”) – także miała być wykonana ze szczerego złota. Jednakże nie budowa i wygląd tego przedmiotu nadają mu niezwykłe znaczenie, lecz jego zawartość. W środku Arki Przymierza znajdowały się tablice Dekalogu, laska Aarona i dzban z manną. Dodatkowo obiekt ten wyposażony był w dwa drążki, które umożliwiały jego przenoszenie.

Arka Przymierza, jako przedmiot zawierający w sobie rzeczy naznaczone przez Boga, była czymś szczególnie ważnym. Spośród wszystkich Izraelitów dostęp do niej przysługiwał wyłącznie arcykapłanom. Przez długi czas towarzyszyła ona wojskom Narodu Wybranego, gdyż uważano, że armia wspierana jej mocą jest niepokonana. Dopiero kiedy Salomon zbudował pierwszą świątynię (966 – 959 p.n.e.), Arka Przymierza znalazła swe stałe miejsce. Za datę jej zaginięcia uznaje się rok 586 p.n.e., czyli datę najazdu króla Nabuchodonozora na Izraelitów.

Nie można mieć wątpliwości co do tego, że Arka Przymierza jest niezwykle ważną relikwią. Właśnie dlatego stałą się ona obiektem wielu poszukiwań oraz na trwałe zagościła w kulturze masowej jako egzemplifikacja odwiecznej zagadki i tajemnicy (obok Świętego Graala). Dzisiaj powstaje masa teorii na temat hipotetycznego miejsca, w którym się znajduje, jednak dotychczas nikomu nie udało się jej odnaleźć. Pewne jest natomiast to, że jeśli któregoś dnia zostanie odkryta, to świat może ulec zupełnej przemianie. Ludzie będą mogli na własne oczy zobaczyć pierwsze dowody Przymierza zawartego przez Naród Wybrany z Bogiem.

Podobne wypracowania do Biblia - Arka Przymierza - znaczenie, historia, opis