Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu – co to znaczy? Zastanów się, jak może zadośćuczynić Bogu i bliźniemu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jest wiele grzechów, które godzą w drugiego człowieka i przynoszą mu wiele szkód. Dlatego grzesznik powinien zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby naprawić wyrządzone zło. Okradziony powinien dostać z powrotem swoje rzeczy, oczerniony odzyskać dobre imię itd. Tak powinno być, ponieważ tego wymaga również  sprawiedliwość.

Grzech nie tylko godzi w bliźniego, ale uderza również w samego grzesznika oraz jego relację z innymi ludźmi i Bogiem. Choć rozgrzeszenie otrzymywane przez kapłana w konfesjonale niweluje grzechy, to nie niweluje chaosu, jaki wkradł się podczas czynienia zła. Osoba źle postępująca, która wyszła z grzechu, powinna jeszcze odzyskać wszystkie duchowe siły nadszarpnięte przez złe postępowanie.

Dlatego grzesznik powinien zrobić dużo więcej, by odkupić swoje winy, czyli zadośćuczynić w jakiś sposób albo odpowiednio odpokutować za to czego się dopuścił. Inaczej zadośćuczynienie nazywane jest pokutą.

Pokuta nakładana na spowiadającego się powinna brać pod uwagę jego sytuację osobistą i mieć na uwadze jego duchowe dobro. Jeśli jest to możliwe, powinna odpowiadać ciężarowi oraz naturze przewiny. Taką pokutą, która zadośćuczyni Bogu i bliźniemu mogą być: modlitwa, służba drugiemu człowiekowi,...

Podobne wypracowania