Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nowy Testament - Ewangelia wg św. Mateusza - streszczenie, wiadomości ogólne

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ewangelia św. Mateusza jest jedną z czterech Ewangelii, które znajdują się w Nowym Testamencie Pisma Świętego. Obok Ewangelii św. Marka i Ewangelii św. Łukasza, zaliczana jest do grupy Ewangelii synoptycznych, czyli mocno zbliżonych do siebie i różniących się od Ewangelii św. Jana.

Tradycja chrześcijańska autorstwo tej księgi przypisuje św. Mateuszowi Apostołowi. Istnieją natomiast rozbieżne informacje odnośnie daty jej powstania. W średniowieczu uważano, że została ona spisana w 41 r. n.e., natomiast wśród dzisiejszych opinii dominuje pogląd, iż był to okres między 80 a 90 r. Ewangelia św. Mateusza zajmuje pierwsze miejsce w Nowym Testamencie, co spowodowane jest wyznawanym przez długi czas poglądem, w myśl którego była ona pierwszym zapisem życia Chrystusa (wpływ na to mógł mieć fakt,  iż relacja św. Mateusza najprawdopodobniej została napisana w języku aramejskim i dopiero później przełożona na grekę), a św. Marek i św. Łukasz mieli się na niej wzorować. Dzisiaj jednak wiadomo, że chronologiczne pierwszeństwo przypada tekstowi św. Marka.

Treść Ewangelii św. Mateusza zwykło się dzielić na cztery najważniejsze części. Pierwsza z nich składa się z dwóch rozdziałów i stanowi rodowód oraz zapis dzieciństwa...

Podobne wypracowania