Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stary Testament - Księga Jeremiasza - streszczenie, opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Księga Jeremiasza to jedna z ksiąg prorockich, które znalazły się pośród tekstów Starego Testamentu. Jej powstanie datowane jest na VI w. p.n.e., a przypisuje się je Jeremiaszowi – jednemu z czterech większych proroków, działającemu przez ok. 40 lat, do 585 r. p.n.e.

Tekst Księgi Jeremiasza można podzielić na trzy najważniejsze części. Pierwsza zawiera opis nieszczęść i cierpień, mających stać się udziałem wszystkich tych Izraelitów, którzy dopuszczą się odstępstwa od Przymierza zawartego z Bogiem. W skład drugiej wchodziły zapowiedzi i proroctwa dotyczące odnowienia Przymierza z Bogiem oraz zbawienia Narodu Wybranego. W ostatniej zawarte są groźby zaadresowane do wszystkich wrogów Judy – m.in. Egiptu, Babilonii i Filistynów. Tekst zakończony jest fragmentem o charakterze historycznym. Opowiada on o oblężeniu i ostatecznym upadku Jerozolimy.

Z Księgi Jeremiasza wynika, iż jej autor przyszedł na świat w kapłańskiej rodzinie, żyjącej w okolicach Jerozolimy. Miało to miejsce ok. 627/626 r. p.n.e. Bóg uczynił go Swoim wybrańcem jeszcze przed jego narodzinami. Jeremiasz rozpoczął swoją działalność, będąc jeszcze młodzieńcem, gdy król Jozjasz przeprowadził reformę religijną. Wtedy Jeremiasz...

Podobne wypracowania