Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kazimierz Sabbat - biografia, życiorys

Kazimierz Sabbat był politykiem polskim działającym na emigracji, przedostatnim Prezydentem RP na Uchodźstwie.

Urodził się on w 1913 r. w Bielinach Kapitulnych, w 20-leciu międzywojennym działał w harcerstwie, w 1939 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu drugiej wojny światowej, a właściwie po wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej wraz z innymi żołnierzami ewakuował się do Węgier, gdzie zostali internowani. Z Węgier udało się mu przedostać do Francji, gdzie początkowo służył w marynarce wojennej, a następnie w Brygadzie Zmotoryzowanej gen. Stanisława Maczka. Po odniesieniu ran, udało mu się przedostać do Wielkiej Brytanii.

Kazimierz Sabbat w 1940 r. organizował emigracyjne struktury harcerstwa polskiego, a 3 lata później zajmował stanowisko kierownicze Naczelnego Związku Harcerstwa Polskiego na Czas Wojny i wszystkich pozostałych grup harcerskich pozostających poza granicami kraju. Na początku lat 40. zajmował się także opieką nad polskimi osieroconymi dziećmi transportowanymi z terenów Związku Radzieckiego do m.in. Iranu i Afryki – opiekę i wychowanie zapewniały im tworzone drużyny harcerskie.

Po zakończeniu działań wojennych Kazimierz Sabbat nie popierał współpracy premiera Mikołajczyka z komunistami. Jednocześnie rozbudowywał harcerstwo za granicą i dążył do odbudowania struktur harcerskich na terenie Polski – działacze harcerscy w kraju byli jednak prześladowani i więzieni. Dwie pierwsze powojenne dekady upłynęły Sabbatowi na organizacji harcerstwa i działalności przemysłowej, jaką rozpoczął w 1948 r.

W 1967 roku został mianowany przewodniczącym Egzekutywy Zgromadzenia Narodowego (wcześniej angażował się w jej pracę jako opiekun skarbu). W 1976 r. został wybrany premierem Polski na emigracji – piastował ten urząd do 1986 r., kiedy mianowano go Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

W czasie swojej prezydentury (stanowisko to było jedynie stanowiskiem honorowym, nie wiązało się np. z pobieraniem wynagrodzenia) i wcześniej podczas swej działalności politycznej, dążył do integracji emigracyjnych ośrodków władzy, współpracował z siłami opozycyjnymi w Polsce (także w stanie wojennym).

Kazimierz Sabbat zmarł 19 lipca 1989 r. na zawał serca. Był to dzień, kiedy Sejm kontraktowy wybrał gen. Jaruzelskiego na urząd Prezydenta Polski. Po śmierci Sabbata honorowe stanowisko Prezydenta RP na Uchodźstwie otrzymał dotychczasowy minister spraw zagranicznych – Ryszard Kaczorowski.

Podobne wypracowania do Kazimierz Sabbat - biografia, życiorys