Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zimna wojna - Maccartyzm - skutki, znaczenie dla przebiegu zimnej wojny

Maccartyzm (makkartyzm) to określenie polityki prowadzonej przez Senacki Podkomitet Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działający pod szczególnymi auspicjami Patricka McCarrana oraz Josepha McCarthy'ego.

Senatorowie z komisji, gdzie szczególny wpływ miał Joseph McCarthy, sporządzali listy osób podejrzanych o działalność agenturalną na rzecz Sowietów, sprzyjanie takim działaniom, bądź realizowanie programu mającego doprowadzić do obalenia legalnego rządu Stanów Zjednoczonych. W USA istniała rzeczywista obawa przed działalnością Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych (CPSU), którą podejrzewano o dążenie do obalenia demokracji, przy wsparciu i kontroli Związku Sowieckiego, który prowadził w Stanach Zjednoczonych działalność wywrotową poprzez świetnie zakonspirowanych agentów.

Według maccartyzmu CPSU stanowiła realne zagrożenie dla państwa, uważano, że program partii komunistycznej, mówiący o pokojowych metodach dochodzenia do władzy, jest fałszywy. Swoje działania opierano na domniemaniu, że partia na podstawie ideologii marksizmu-leninizmu dąży do zaprowadzenia rewolucji.

Liczba ofiar maccartyzmu szacowana jest w tysiącach poszkodowanych ludzi. Komisja maccartyzmu sporządzała czarne listy, na których znajdowały się nazwiska podejrzanych osób. W branży filmowej ponad 300 aktorom, pisarzom i reżyserom odmówiono pracy w USA, właśnie ze względu na sporządzone czarne listy, na których figurowali. Czarne listy były sporządzane odnośnie osób związanych z przemysłem rozrywkowym, uniwersytetami, szkołami, przedstawicielami różnych innych zawodów, np. prawników itd.

Stany Zjednoczone zdawały sobie sprawę, że podczas zimnej wojny są ciągle zagrożone nie tylko na polu zewnętrznym, ale także bezpośrednio na własnym terytorium. Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa stanowili zakonspirowani sowieccy agenci, zresztą takich samych agentów posiadali w ZSRR Amerykanie, dlatego w okresie dojrzałej zimnej wojny USA zdecydowało się na radykalne denuncjowanie agentów poprzez stworzenie specjalnej komisji do tego zadania, a której polityka – jak już wspomniano – została nazwana maccartyzmem.

Podobne wypracowania do Zimna wojna - Maccartyzm - skutki, znaczenie dla przebiegu zimnej wojny