Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prezydent Gabriel Narutowicz - charakterystyka prezydentury Gabriela Narutowicza. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości 11 listopada 1918 r., a następnie po zwycięstwie w wojnie polsko-bolszewickiej w 1922 r., nastąpiła konieczność konsolidacji władzy w państwie i budowy ustroju II Rzeczpospolitej. Dotychczas władza pozostawała w rękach szybko zmieniających się rządów powoływanych przez bardzo podzielony parlament. W lutym 1919 r. uchwalono Małą Konstytucję (według jej zapisów władzę wykonawczą pełnił rząd i marszałek), natomiast dwa lata później – Konstytucję tzw. marcową, które stanowiły podstawę funkcjonowania głównych organów państwowych. Konstytucja marcowa uchwalona 17 marca 1921 r. wprowadzała w Polsce urząd prezydenta (jego kompetencje były jednak dość znacznie ograniczone).

Pierwsze wybory prezydenckie w II RP odbyły się dopiero pod koniec 1922 roku – Zgromadzenie Narodowe (czyli obie izby parlamentu) dokonywały wyboru pośród kilku zgłoszonych kandydatów, m.in. Stanisława Wojciechowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Jana Baudouina de Courtenay'a, którzy odpadli podczas kolejnych głosowań. W ostatniej turze wyborów posłowie musieli wybrać prezydenta spośród dwóch kandydatów – Gabriela Narutowicza i Maurycego hr. Zamoyskiego. O zwycięstwie...

Podobne wypracowania