Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania listopadowego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Po trzech kolejnych rozbiorach dokonanych na Rzeczypospolitej przez Austrię, Prusy i Rosję, po działaniach Napoleona, które zmieniły układ sił w Europie, a wreszcie i po kongresie wiedeńskim - Polacy otrzymali swoje państwo, w ramach którego mieli działać w dość ograniczonej autonomii. Było to Królestwo Polskie, które było w znacznym stopniu uzależnione od decyzji zaborców. Oczywiście, taka sytuacja nie mogła zadowalać Polaków, którzy dążyli do uzyskania pełnej niepodległości, do zbudowania w pełni suwerennego państwa decydującego o własnych sprawach bez pomocy z zewnątrz. W związku z tym, na terenie Królestwa Polskiego powstawały liczne organizacje i ruchy o charakterze patriotycznym i spiskowym, które za cel obierały sobie właśnie obalenie obcych rządów na terenie Polski.

Najbardziej podatny grunt dla ruchów niepodległościowych w Królestwie Polskim znalazł się w armii oraz w środowiskach uniwersyteckich. Pierwsza organizacja studencka powstała już w roku 1817 w Warszawie i nosiła nazwę Związek Przyjaciół, przy czym działała pod grecką nazwą „Panta Kojna” (tj. wszystko wspólne). Organizacja ta za cel swojej działalności obrała samokształcenie literackie, a jako...

Podobne wypracowania