Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ziemie polskie włączone do III Rzeszy - organizacja, polityka Nazistów względem ludności

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę 1 września oraz wkroczenie Armii Czerwonej 17 września zakończyło się zajęciem całego terytorium Rzeczypospolitej. W myśl ustaleń dokumentu z 28 września 1939 roku podzielono kraj między agresorów. Z części ziem zajętych przez wojska hitlerowskie utworzono osobną jednostkę administracyjną zwaną Generalnym Gubernatorstwem. Pozostałe tereny, leżące przy zachodniej granicy Rzeczypospolitej, wcielono bezpośrednio do III Rzeszy.

Ziemiami wcielonymi do państwa niemieckiego były województwa pomorskie, śląskie, poznańskie oraz łódzkie, oprócz tego część Mazowsza, Suwalszczyzny oraz województw krakowskiego i kieleckiego. Przyporządkowano je do dwóch jednostek administracyjnych: Okręgu Rzeszy Kraj Warty oraz Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. Tym samym zaczęło w nich obowiązywać takie same prawo jak w pozostałych, rdzennych terenach III Rzeszy.

Oczywiście, pozostała kwestia Polaków osiedlonych na tych ziemiach. Władze niemieckie bardzo szybko podjęły stosowne kroki. Część ludności wysiedlano z zajmowanych gospodarstw, najczęściej z tych najlepiej prosperujących, a na ich miejsce osadzano niemieckich osadników. Taka sama polityka tyczyła się mieszkań w kamienicach miejskich. Oprócz...

Podobne wypracowania