Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kręgi cywilizacyjne Europy - średniowieczna Europa a inne cywilizacje. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Europa w czasach średniowiecza nie była jednorodna, co stanowiło konsekwencję rozpadu Imperium Rzymskiego na cesarstwo zachodniorzymskie i wschodniorzymskie. Po upadku tego pierwszego w 476 r., na jego niegdysiejszych terenach zaczęły dominować plemiona barbarzyńskie, szybko przekształcające się w państwa. Tymczasem cesarstwo wschodnie, skupione wokół Konstantynopola, kontynuowało tradycje antyczne (rzymskie i greckie), borykając się z problemami terytorialnymi i wzrostem potęgi sąsiadujących z Bizancjum muzułmanów.

Historia kontaktów Europejczyków z muzułmanami jest istotnym elementem dziejów średniowiecza. Pozostałe cywilizacje, Inkowie, Majowie, Aztekowie, Japończycy, Chińczycy, Hindusi czy Afrykańczycy, choć dochodziło do rzadkich kontaktów ich przedstawicieli z pogrążoną w mroku Europą, nie odegrali w tej epoce tak doniosłej roli (oczywiście, z europejskiej perspektywy), jak ludzie skupieni pod wspólnym znakiem islamskiego półksiężyca.

Religia jest niesłuchanie silnym czynnikiem kulturotwórczym. Rozwijające się chrześcijaństwo jeszcze u kresu starożytności zaczęło dynamiczną ekspansję i stopniowo wypierało dawne wierzenia. I choć proces ten trwał na Starym Kontynencie jeszcze w XIV, a nawet XV wieku,...

Podobne wypracowania