Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wojny religijne we Francji - hugenoci - geneza i skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Francuskich protestantów, głównie wyznawców doktryny Kalwina określano mianem hugenotów. Religia ta pojawiała się w latach 40-tych XVI wieku i rozpowszechniała się zwłaszcza wśród warstw mieszczańskich. Z czasem wyznanie to stało się popularne również w warstwach szlacheckich oraz pośród możnowładców tj. Burbonowie i Chatillonowie. Utworzenie jednolitej organizacji kościelnej dokonało się w trakcie pierwszego synodu w roku 1559. Wtedy też ogłoszono zbiór zasad wiary nazwany Confessio Gallicana.

Król Henryk II zasiadający na tronie w latach 1547-1559 pomimo, iż popierał protestantów w ich walce z Habsburgami to jednak równocześnie prześladował rodzimych hugenotów. W latach 60-tych natomiast wyznanie to stało się przedmiotem politycznej gry między dworem (na czele z Katarzyną Medycejską) oraz możnymi rodami (katolickimi Gwizjuszami i protestanckimi Burbonami). Uzyskanie w roku 1562 swobody wyznaniowej przez Hugenotów spotkało się z ostrą reakcją obozu katolickiego, który zainicjował masakrę innowierców w Vassy, co z kolei doprowadziło do wybuchu konfliktu religijnego we Francji.

W wewnętrzne sprawy Francji ingerować zaczęły również państwa sąsiednie:...

Podobne wypracowania