Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rycerstwo - Kryzys rycerstwa w XIV wieku

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Rycerstwo, w okresie swej świetności, posiadało dwa główne źródła dochodów – ziemię oraz wyprawy wojenne. Zmiany dokonujące się w sferze ekonomicznej, kulturowej i politycznej, jakie miały miejsce u schyłku średniowiecza, spowodowały, że rycerstwo znalazło się w poważnym kryzysie.

Średniowieczna koegzystencja rycerstwa i chłopstwa feudalnego, choć daleka była od idealnej, nie rodziła poważnych napięć. Rycerstwo, angażujące się raz po raz w wyprawy krzyżowe, nie miało czasu, aby interesować się sprawami rent feudalnych – zyski gwarantowały zdobycze wojenne. Sytuacja ta jednak zmieniała się wraz z utratą przez krzyżowców posiadłości w Ziemi Świętej. Bogate i niezwykle istotne terytoria zostały utracone i załamał się ruch krucjatowy.

Rycerstwo zmuszone więc było szukać zysków w inny sposób. Pozostając w kraju, pan miał możliwość częściej doglądać swych włości, co w krótkim czasie przełożyło się na zwiększenie ciężarów, z jakimi chłop musiał się uporać. Wiek XIV przyniósł dodatkowe, bardzo niekorzystne, zjawiska. Coraz częściej zdarzały się klęski urodzajów, natomiast liczba chłopstwa permanentnie się zwiększała, powodując powszechny głód.

Chłopi, którzy nie byli...

Podobne wypracowania