Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wojny polsko-rosyjskie w XVII wieku - lata 1609-1618, 1632-1634

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

1609 – 1618

Wojna była wynikiem dymitriad, czyli wypraw polskiej magnaterii i szlachty do Carstwa Rosyjskiego, organizowanych pod hasłem osadzenia na moskiewskim tronie (fałszywego) syna Iwana Groźnego, Dymitra. Celem magnatów było przejęcie władzy.

Rosjanie znaleźli sojusznika w Szwedach, toczących w tym okresie nieprzerwane wojny z Rzeczypospolitą. 23 lipca 1609 r. kniaź moskiewski Michaił Skopin-Szujski, na czele zjednoczonych armii rosyjsko-szwedzkich, odniósł zwycięstwo nad siłami Aleksandra Zborowskiego pod Twerem, jednak, w wyniku buntu nie opłacanych wojsk, nie zdołał rozerwać polskiego oblężenia Moskwy. Polską odpowiedzią na atak było oblężenie Smoleńska, zarządzone przez króla Zygmunta III.
W styczniu 1610 r. Rosjanie przełamali blokadę Moskwy. 4 lipca 1610 r. armia Rzeczypospolitej, dowodzona przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego rozgromiła pod Kłuszynem pięciokrotnie silniejsze wojska rosyjsko-szwedzkie. Hetman, bez porozumienia z Zygmuntem III, zawarł ugodę z bojarami, szlachtą rosyjską, w myśl której Polska miała zrzec się zdobyczy rosyjskich, w zamian za uznanie królewicza Władysława carem Rosji, koronowanym w obrządku prawosławnym. Obecnego cara aresztowano, a 9 października wojska polskie wkroczyły...

Podobne wypracowania