Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sejm walny: sejm radomski (1505 r.) - konstytucja Nihil Novi

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Sejm walny zwołany na dzień 9. lutego roku 1505, według intencji króla Aleksandra Jagiellończyka oraz jego sekretarza Jana Łaskiego, miał być pierwszym zjazdem generalnym wszystkich państw wchodzących w skład Rzeczpospolitej, czyli – oprócz Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego – także Prus Królewskich. Miały zostać podjęte na nim kluczowe decyzje odnośnie naglących spraw ogólnopaństwowych, w tym także podjęta kwestia wprowadzenia unii realnej pomiędzy wszystkimi jej członami. Miejsce, w którym miał odbyć się sejm, nie zostało wybrane przypadkowo – centralne położenia miasta królewskiego Radomia zachęcało posłów ze wszystkich część kraju do uczestnictwa (droga, którą musieli by oni pokonać z Litwy i Prus, była mniej więcej równa).

Termin rozpoczęcia obrad, w wyniku opóźnienia królewskiego przyjazdu z Litwy, przesunął się aż na 30. marca roku 1505. Zgromadzeni obradowali równo dwa miesiące, aż do momentu oficjalnego zamknięcia posiedzenia w dniu 31. maja. Postanowienia, jakie zapadły na sejmie w Radomiu, na trwałe zmieniły ustrój polityczny Rzeczpospolitej – państwo ewoluowało z klasycznej monarchii arystokratycznej, gdzie dominująca rolę w państwie posiadają...

Podobne wypracowania