Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

ROPCiO - Ruch Obrony Prawa Człowieka i Obywatela - powstanie, cele

ROPCiO powstał 25 marca 1977 r. z inicjatywy środowisk centroprawicowych i opozycyjnych. Ugrupowanie to działało w latach 1977-1981 r. założycielami ROPCiO byli m.in. Andrzej Czuma, Stefan Kaczorowski, Stefan Niesiołowski i Leszek Moczulski. Informacja o pojawieniu się ROPCiO po raz pierwszy pojawiła się 27 marca 1977 r. na konferencji zagranicznych dziennikarzy.

Organizacja stawiała sobie za cel walkę z uzależnieniem Polski wobec Związku Radzieckiego, a także dążyła do zmian państwowych w charakterze ideologii. ROPCiO dążył do demokratyzacji kraju, do odbudowy i wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej. ROPCiO organizował spotkania ogólnokrajowe na których podejmował decyzje odnośnie działań politycznych. W kwietniu 1977 r. organizacja zaczęła wydawać podziemny miesięcznik „Opinia”. Niestety spójność organizacji została zachwiana w 1978 r. gdy doszło do sporów w efekcie czego powstały trzy grupy konspiracyjne pod wodzą Moczulskiego, Głogowskiego i Czumy.

Moczulski utworzył Konfederację Polski Niepodległej – KPN, Czuma przeszedł do KOR-u (Komitet Obrony Robotników). W latach 80-tych wszyscy działacze rozpoczęli czynny udział w organizowaniu aktywizacji solidarnościowej. ROPCiO podupadł na znaczeniu a wszystkie główne siły zostały skupione wokół Solidarności. ROPCiO trafił na margines zycia politycznego, sytuacja w kraju zepchnęła go na margines a na czoło wysunęła się Solidarność. O losie ROPCiO przesądziły konflikty wewnętrzne i spory, które w dużej mierze spowodowane były osobistymi aspiracjami założycieli. Ruch podupadł i powoli zaniknął, dzisiaj stanowi jedynie wartość historyczną. Organizacja świetnie radziła sobie do wiosny 1978 r. wtedy tez doszło w niej do konfliktu, który całkowicie podłamał jej aktywność.

Dzisiaj z perspektywy czasu organizacja ta pozostaje wspaniałym reliktem historii a także pokazuje jak skłócone i skonfliktowana była również i sama opozycja. Walka o niepodległość nie mogła się powieść skoro sami jej rzecznicy nie potrafią wspólnie dla dobra ogółu współpracowac. Ostatecznie koniec ROPCiO datuje się na grudzień 1981 r.

Podobne wypracowania do ROPCiO - Ruch Obrony Prawa Człowieka i Obywatela - powstanie, cele