Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kongres wiedeński - cele i postanowienia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kongres wiedeński zebrał się w roku 1814, znaleźli się na nim reprezentanci Anglii (główny przedstawiciel – książę Wellington), Austrii (cesarz Franciszek I, minister spraw zagranicznych Metternich), Rosji (car Aleksander I, ks. Adam Czartoryski), Prus (król Fryderyk Wilhelm III) i oczywiście Francji (minister Talleyrand). Miano rozprawiać o najważniejszych sprawach – ustanawiać nowy ład europejski. Faktycznie jednak kongres mijał na balach i przyjęciach. Nazywano go z tego powodu „tańczącym kongresem”, czasami „koncertem mocarstw”. Zabawa została przerwana przez powrót Napoleona i jego „sto dni”, które zmobilizowały mocarstwa do szybkiej reakcji.

Po zadaniu klęski byłemu cesarzowi pod Waterloo kongres powrócił do obrad. Tym razem skupiono się na konkretnych sprawach. Celem było ukształtowanie ładu europejskiego, który został oparty o trzy zasady: legitymizm, restaurację oraz równowagę sił. Pierwsza oznaczała, że prawa dynastii panujących są nienaruszalne – ich władza pochodzi od Boga i wszelkie zmiany, jakie przyniosła rewolucja, są nieważne. Restauracja była tożsama z przywróceniem ustrojów społecznych sprzed roku 1789 (bezpośrednio dla Francji oznaczało...

Podobne wypracowania