Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sejm Walny i Wolna Elekcja - przyczyny, przebieg, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wraz z nastaniem przywilejów nieszawskich zatwierdzonych w roku 1454, utrwaliła się tradycja systematycznego konsultowania się króla ze szlacheckimi sejmikami ziemskimi. Król zwykł zwoływać tzw. sejmiki generalne, których uczestnikami byli delegaci sejmików ziemskich z Wielkopolski bądź Małopolski. Zaczęto na owe sejmiki zapraszać przedstawicieli świeckiego oraz duchowego możnowładztwa, którzy to, z czasem, stworzyli senat, czyli radę królewską (w XVI wieku). Tak zorganizowana instytucja dwuizbowego parlamentu (tj. senatu i izby poselskiej) nosiła nazwę Sejmu Walnego.

Jak już wspomniałem, w senacie zasiadali duchowni. Przede wszystkim, byli to prymas oraz wszyscy piastujący urząd biskupa. Liczne było również przedstawicielstwo świeckie, a konkretnie wojewodowie, kasztelani, marszałkowie oraz pełniący służbę jako kanclerz i podskarbi. Druga izba składała się natomiast z ludzi oddelegowanych przez pomniejsze sejmiki.

U zarania swych dziejów izba poselska nie pełniła większej roli, była jedynie organem opiniotwórczym, którego głosowania nie zobowiązywały króla do podjęcia żadnych kroków. Mogły one jedynie pokazać władcy, co o danej kwestii sądzi szlachta.

W 1505 roku na sejmie,...

Podobne wypracowania