Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zabór rosyjski - szkolnictwo, gospodarka, polityka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zaborem rosyjskim określa się ziemie Rzeczpospolitej zajęte przez Rosję w ramach tzw. rozbiorów. Zatem terytorium wchodzące w skład zaboru rosyjskiego, powstałego w roku 1772, powiększało się dwukrotnie. W wyniku pierwszego rozbioru Polski, car zdobył część Inflant, północną część województwa połockiego, południowo-wschodnią część mińskiego, a także województwa witebskie oraz mścisławskie. Całość tych ziem to około 92 tysięcy km2, którą zamieszkiwało 1,3 miliona ludzi. W wyniku II rozbioru Polski, we władanie Rosji dostały się kolejne województwa, takie jak: kijowskie, bracławskie, mińskie oraz część województw: podolskiego, wołyńskiego i wileńskiego. Dawało to 250 tysięcy km2. W ostatnim, trzecim rozbiorze, wojska cara zajęły ziemie litewskie, białoruskie i ukraińskie na wschód od Bugu, co dawało im kolejne 120 km2. W ten oto sposób Rzeczpospolita przestała istnieć, a jej znakomitą część terenów przejęła carska Rosja, która od razu zaczęła na ziemiach tych ustanawiać swój porządek.

Na ziemiach przejętych przez Rosję w latach 1807-1814 istniało Księstwo Warszawskie, a po jego ostatecznym upadku w 1815 roku, utworzono Królestwo Polskie, które było częścią Rosji. Posiadało ono...

Podobne wypracowania