Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Egipt darem Nilu - co to znaczy? Argumenty na potwierdzenie tej tezy

Analizując historię Egiptu, przede wszystkim zaś Egiptu starożytnego, trudno mówić i myśleć o niej nie wspominając przy tym o udziale w rozwoju państwa jego głównej rzeki – Nilu. Egipt w dużej mierze swoje bogactwo i siłę zawdzięcza wszak tej właśnie rzece, która przecina go od południa ku północy - tam w rozległej, żyznej delcie wpada do Morza Śródziemnego.

Życie w starożytnym Egipcie tętniło według rytmu wybijanego przez wylewy Nilu. To dzięki nim istniała możliwość nawadniania pobliskich pól i osadzania się na nich, niesionego wraz z prądem rzeki, żyznego mułu. Jednak rzeka ta, mimo ogromnego koryta, miała ograniczone możliwości i mogła nawadniać jedynie pewną ściśle określoną powierzchnię pól uprawnych, a potrzeby Egiptu rosnącego w liczbę ludności, były znacznie większe. By poszerzyć ten - i tak już niemały – areał Egipcjanie stworzyli system kanałów nawadniających (tzw. irygacyjnych), który doprowadzał życiodajną wodę nieco dalej od brzegów Nilu.

Zarazem na terenie Egiptu rozwijała się nauka, wynikająca z obserwacji nieba i przyrody, a dająca możliwości przewidzenia czasu wylewu Nilu z dokładnością co do dnia. Zwiększało to możliwości planowania zbiorów i wyliczania prawdopodobnych wielkości zebranych plonów. Takie zaangażowanie świadczy o tym, jak istotna dla rozwoju Egiptu była ta rzeka.

Jednakże budowa sieci kanałów, a także zbiorników wodnych, ich konserwacja, zarządzania nimi wymagały pracy większej liczby ludzi, aniżeli samotnie działającej jednostki. Do tego niezbędna była pewna organizacja, struktura społeczna, zawodowa, a wreszcie - system prawno-polityczny zwany państwem. Państwem, które z jednej strony prowadziło redystrybucję zebranych plonów między swymi mieszkańcami, ustalało stosunki społeczne, nakładało prawa, ale i obowiązki obywatelskie czy też nakładało podatki i wszelkiego rodzaju daniny, lecz również tworzyło administrację, system obronny i armię do ochrony ludności Egiptu przed hordami najeźdźców, wreszcie - podbijania nowych terytoriów. Bez Nilu Egipt nigdy nie osiągnąłby takiego statusu, jaki posiadał w wiekach przed naszą erą. Dlatego państwo to nie sposób określać nijak inaczej jak właśnie „Dar Nilu”.

Podobne wypracowania do Egipt darem Nilu - co to znaczy? Argumenty na potwierdzenie tej tezy