Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dramat, liryka, epika - rodzaje literackie. Cechy i ogólna charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Od starożytności istnieje podział funkcjonujący w literaturoznawstwie. Antyczni twórcy wyróżnili podstawowe rodzaje literackie. Polska nauka przejęła tamten system, choć można dostrzec pewne rozbieżności.

Rodzaj literacki to podstawowa jednostka w literaturoznawstwie. Został wyszczególniony ze względu na strukturę oraz formę wypowiedzi. Istnieją trzy rodzaje literackie: dramat, liryka i epika. W obrębie poszczególnych rodzajów występują konkretne gatunki literackie.

Dramat wiąże dwie dziedziny: teatr oraz literaturę. Utwory dramatyczne w większości przeznaczone są do wystawienia scenicznego. Dlatego też rodzaj ten posiada swoiste cechy, charakterystyczne jedynie dla niego. Na strukturę dramatu składają się akty, sceny oraz pieśni chóru. Centralnymi postaciami są bohaterowie, natomiast narrator ma bardzo ograniczoną rolę. Jego wypowiedzi odnajdujemy w didaskaliach, czyli tekście pobocznym. Są to wskazówki i opisy pochodzące od autora, które mają służyć lepszej realizacji dzieła. Wypowiedzi w dramacie dzielą się na dialog (rozmowa dwóch lub kilku osób) oraz monolog (wypowiedź pojedynczej postaci). Gatunki dramatyczne to: dramat właściwy, tragedia oraz komedia. Przykładem dramatu są np.: „Antygona”,...

Podobne wypracowania