Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bolesław Prus „Lalka” - Ignacy Rzecki jako romantyk

Bolesław Prus postać Rzeckiego obdarzył cechami typowego romantyka, którego ideały nie mogą mieć racji bytu w nowej racjonalnej rzeczywistości okresu pozytywizmu. 

Ignacy wychowany został w duchu patriotycznym i miłości do Napoleona, a w młodości brał udział w wydarzeniach militarnych, m.in. na Węgrzech. Wierzy głęboko, że razem dzięki francuskim wodzom Polska będzie w stanie podnieść się z upadku i odzyskać utraconą niepodległość. 

Jest to człowiek, który nie potrafi zmienić swoich poglądów i sposobu myślenia pod wpływem nowych czasów. Chociaż jego ideały powoli weryfikowane są przez bieżące wydarzenia, Rzecki niemal do końca wierzy i chce wierzyć we wpojone mu reguły i priorytety.

Tak bardzo poświęcił swe życie polityce, obserwacji aktualnych wydarzeń i oczekiwaniu na rychłe odzyskanie wolności przez Polskę przy wsparciu wojsk napoleońskich, że gdzieś zatracił swe życie osobiste. Nigdy nie ożenił się i wiódł żywot samotnika. Wszystkie jego działania podporządkowane były po pierwsze - doskonałemu wykonywaniu wyuczonego zawodu subiekta, a po drugie - trosce o los kraju. Jest to bohater, który jest jak gdyby wcieleniem idei romantycznych - tych o czynie zbrojnym, poświęceniu się dla obrony ojczyzny i stawiania oporu wrogowi za wszelką cenę. 

Rzecki umiera na zawał serca, ponieważ pod koniec swego życia jest coraz bardziej zgnębiony myślą, że wszystko w co wierzył legło w gruzach. Przed śmiercią dopada go frustracja wynikająca z aktualnych wydarzeń, ale i z poczucia przegranej i całkowitej pustki, która go otaczała, zarówno ideowej, jak i ludzkiej. Dodatkowym czynnikiem, który przelał czarę goryczy było posądzenie go przez Szlangbauma o kradzież. Wykonujący wzorowo i bardzo poważnie swe zadania przez dziesiątki lat i kierujący się zawsze poczuciem obowiązku i kodeksem honorowym odczuwa to jako wielki cios. 

Ignacy Rzeczki to człowiek-relikt swoich czasów, który żył jak romantyk zabłąkany w pozytywistycznym świecie i zmarł w poczuciu klęski tego w co całe życie wierzył.

Podobne wypracowania do Bolesław Prus „Lalka” - Ignacy Rzecki jako romantyk