Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

„Bóg umarł” („Gott ist tot”) - Krytyka chrześcijaństwa - Nietzsche

Fryderyk Nietzsche, Nicolas Tournier, Ukrzyżowanie

Fryderyk Nietzsche urodził się w rodzinie protestanckiej (jego ojciec był pastorem), w niewielkiej miejscowości Röcken, niedaleko Naumburga. Dorastał w atmosferze radykalnej religijności podporządkowanej zasadom wyznaczanym przez indywidualistycznie odczytywaną Biblię, które w miarę dorastania wzbudzały w przyszłym filozofie coraz bardziej zdecydowany sprzeciw.

Momentem przełomowym dla kształtowania się światopoglądu Nietzschego był wyjazd z domu rodzinnego na studia do Bonn, gdzie miał okazję zetknąć się z najnowszymi koncepcjami filozoficznymi, przede wszystkim jednak – odetchnąć od atmosfery religijnego, bardzo tradycyjnego, świata szwabskiej prowincji. Efektem owego wyzwolenia stał się wkrótce pierwszy traktat filozoficzny młodego filologa klasycznego zatytułowany „Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm”, w którym Nietzsche zwrócił się ku wartościom świata starożytnego, uznając je za bardziej nośne i realniejsze od tych propagowanych przez kulturę judeochrześcijańską. Elementem, który budził w nim największy sprzeciw, była koncepcja rozliczenia uczynków każdego z nas dopiero w przyszłym świecie, niedostępnym naszej percepcji, a przez to – nierealnym i budzącym stale wątpliwości w kwestii...

Podobne wypracowania