Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Barok - cechy poezji barokowej - środki stylistyczne baroku

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Okres oddziaływania baroku w literaturze polskiej zamyka się umownie pomiędzy 1620 a 1764 rokiem. U podstaw kształtowania się nowych prądów literackich leżało zerwanie z klasyczną prostotą i jasnością twórczości uprawianej w okresie renesansu na rzecz zwrócenia się ku mistycyzmowi i religijności średniowiecza. Zakładało to również powrót do tematyki Boga i związanym z nim motywem rozdarcia człowieka pomiędzy tym, co ziemskie i materialne, a tym, co duchowe.

W sferze stylistycznej barok wprowadził zasadę konceptualizacji świata przedstawionego w poezji, która zakładała uporządkowanie wiersza w taki sposób, by jego konstrukcja stała się nośnikiem pewnych znaczeń. Funkcją konceptu było również wprowadzenie elementu zaskoczenia czytelnika np. poprzez wprowadzenie nietypowej metafory lub paradoksalnie brzmiącego stwierdzenia.

Środkami wyrazu, które pomagały w realizacji takich celów, były m.in. paradoks i antyteza, polegająca na zestawieniu w ramach jednego wyrażenia elementów o przeciwstawnych wobec siebie znaczeniach, jak np. „gromobicie ciszy”. Pokrewnym wobec antytezy środkiem stylistycznym, który znajdował szerokie zastosowanie w poezji barokowej, był także oksymoron,...

Podobne wypracowania