Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Henryk Ibsen „Dzika kaczka” - konflikt przedstawiony w dramacie - opracowanie

W dramacie Henryka Ibsena pt: „Dzika kaczka” rozwój wydarzeń napędzany jest kolejnymi konfliktami. Dochodzi do nich między dawnymi przyjaciółmi, synem i ojcem oraz w rodzinie Ekdalów. Jaka jest ich funkcja i znaczenie w tym utworze?

Najlepiej będzie zacząć od postaci Grzegorza, który to stał się przyczyną większości konfliktów. Zrzucając zasłonę złudzeń z życia innych bohaterów, odkrył on konflikty ich interesów. Kiedy zabrał Hialmara na spacer, podczas którego opowiedział mu o przeszłości Giny, nieopatrznie spowodował, że życie rodzinne w domu Ekdalów legło w gruzach. Mężczyzna nie potrafił poradzić sobie z wiadomościami o swojej żonie, a także nabrał przeświadczenia, że Jadwiga jest dzieckiem z dawnego romansu Giny. Wszystko to doprowadziło do ruiny szczęśliwą jeszcze do niedawna rodzinę Ekdalów.

Postacią zamieszaną w konflikty jest też przyjaciel Grzegorza - Hialmar Ekdal.  Jego życiu przyświeca idea przywrócenia dobrego imienia swojemu rodowi, przez opracowanie nowego wynalazku w dziedzinie fotografii. Nie podejmuje jednak specjalnych działań w tym kierunku. Dochodzi nawet do tego, że to Gina i Jadwiga spędzają więcej czasu w pracowni fotograficznej niż Hialmar. Kiedy dowiaduje się od przyjaciela kilku faktów z życia jego małżonki, nie potrafi sobie z tym poradzić. Odtrąca Jadwigę, przypuszczając, że dziewczynka jest owocem romansu Giny z Hagenem. Dziewczynka, chcąc udowodnić Hialmarowi swoją miłość, popełnia samobójstwo. Po tych wydarzeniach młody Ekdal bardzo żałuje swoich czynów, ale, niestety, nie może cofnąć czasu.

Konflikt pojawia się także na linii Hagen - stary Ekdal. Dobrze radzący sobie w interesach przedsiębiorca, obarczył cała winą za nielegalny interes, w którym brał udział, swojego dawnego przyjaciela. To dawne wydarzenie otwiera całą intrygę, która potem rodzi kolejne kłótnie. Motywem Hagena było odwrócenie podejrzeń od swojej osoby, co umożliwiło mu dalsze prowadzenie interesów. Być może nie wiedział nawet jak wielką krzywdę wyrządził tym całej rodzinie Ekdalów, ale pewne jest to, że w końcu odezwało się jego sumienie – zaproponował wypłacanie renty w wysokości 100koron. Paradoksalnie, próba złagodzenia sporu zaogniła go jeszcze bardziej. Hialmar nabrał pewności, że Jadwiga to dziecko Hagena, przez co postanowił odciąć się od rodziny.

Konflikty doprowadzają do tragicznego zakończenia. Następny wybucha rozpalony ogniem poprzedniego. Ich znaczenie jest fundamentalne dla całego utworu. To one uświadamiają nam, że prawda często nie jest dla ludzi wartością, ale tylko niewygodnym faktem, który rodzi kłótnie. Dzięki nim widzimy także błędy postępowanie Grzegorza, który narzucał swoją wolę innym, doprowadzając do katastrofalnych wydarzeń. Konflikty w utworze rodzą się z powodu rozdźwięku między stanem idealnym (pożądanym) a stanem realnym (istniejącym).

Podobne wypracowania do Henryk Ibsen „Dzika kaczka” - konflikt przedstawiony w dramacie - opracowanie