Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sąd nad Polską oraz sen o Polsce - „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Analiza porównawcza, opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Wesele” Wyspiańskiego i „Pan Tadeusz” to utwory łączące obraz obyczajowości polskiej z oceną polskiego społeczeństwa. Mimo różnicy - ponad pół wieku dzieli powstanie tych utworów, a niemal sto lat dzieli czas akcji - ocena sytuacji społeczno-politycznej wykazuje liczne podobieństwa.

Sąd nad Polską zawarty w Panu Tadeuszu dotyczy przede wszystkim grzechów szlachty, która wewnętrznie skłócona, nie potrafi skutecznie bronić ojczyzny. Mickiewicz wskazuje na kłótliwość, warcholstwo i samowolę szlachecką, jako główne przyczyny upadku kraju. Niemal cała władza skupia się w rękach szlachty, chłopi nie mają praw i żadnej możliwości uczestniczenia w życiu politycznym, a władza królewska już nie istnieje. Na warstwie szlacheckiej ciąży więc odpowiedzialność za losy ojczyzny. Niestety, nie potrafi ona stanąć na wysokości zadania. Angażuje się w wewnętrzne spory, zabiega tylko o swoje prywatne interesy, nie dbając o losy kraju. Mickiewicz daje tego liczne przykłady. Jacek Soplica zabija Stolnika powodowany osobistą urazą, tym samym staje po stronie Moskali, a po wszystkim pozostaje bezkarny. Hrabia Horeszko na czele okolicznej szlachty najeżdża Soplicowo, by przejąć prawa do zamku. Gerwazy wszczyna...

Podobne wypracowania