Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Król Salomon - charakterystyka postaci biblijnej

Po śmierci króla Dawida prawo do objęcia tronu Izraela przypadło jego najstarszym synom – Adoniaszowi i Salomonowi. Rozgorzała wówczas walka o wpływy, którą Salomon wygrał na drodze morderstw – zarówno swego brata, jak i członków sprzyjających mu stronnictw. Jego panowanie, zapoczątkowane w tak okrutny sposób, miało jednak okazać się złotym wiekiem dla całej monarchii hebrajskiej, zamieniając kraj w potęgę militarną i gospodarczą, rządzoną sprawiedliwie i roztropnie.

W momencie zasiadania na tronie Salomon był jeszcze młodzieńcem, przejawiającym już co prawda wielkie przymioty intelektu, ale nie różniącym się nadal zbyt dalece od innych młodych monarchów. Pragnąc jednak być dla swego narodu najlepszym z królów poprosił o dar mądrości, którego Bóg udzielił mu z wielką hojnością, rozradowany roztropnością młodzieńca, ten bowiem – zapytany we śnie co pragnąłby otrzymać – nie wymienił bogactw ani przywilejów, pragnąc osiągnąć je samodzielnie dzięki własnym staraniom.

Salomon korzystał ze swego daru bardzo często, rozsądzając z zadziwiającą roztropnością nawet najtrudniejsze spory, jak i doprowadzając do rozkwitu swoje królestwo, jego terytorium i...

Podobne wypracowania