Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adam Asnyk „Między nami nic nie było” - interpretacja i analiza wiersza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pozytywizm to epoka niepoetycka. Głoszony powszechnie utylitaryzm narzucał literaturze zadania, które trudno było pogodzić z jej funkcją estetyczną, szczególnie w poezji. Praca u podstaw, praca organiczna, emancypacja kobiet, rozwój nauki to hasła, jakie wówczas propagowano. Tak wielbione w romantyzmie indywidualizm i potęga uczucia zostały zanegowane jako egoistyczne i nie służące dobru wspólnemu.

Wiersze miłosne Adama Asnyka są zaprzeczeniem tak jednostronnej oceny epoki. Jego twórczość, choć w znacznej mierze wpisuje się w założenia pozytywizmu, bywa liryczna, osobista, niemal romantyczna. Przykładem liryki wyznania w dorobku Asnyka jest wiersz „Między nami nic nie było”. Sytuacja liryczna  - wyznanie odrzuconego kochanka, jest typowa dla poezji romantycznej, także zastosowane środki artystyczne, takie jak metafory,  epitety i antropomorfizacja przyrody wskazują na inspirację poprzednią epoką. 

Zabiegiem poetyckim, mającym zasadnicze znaczenie dla całości wypowiedzi jest antyteza. Pierwsze słowa nie zapowiadają jeszcze erotyku: „Między nami nic nie było...”. Jednak następujące po nim wyliczenie, zaczynające się od słów: „Prócz wiosennych marzeń zdradnych...”...

Podobne wypracowania