Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Juliusz Słowacki „Kordian” - Cechy dramatu romantycznego w oparciu o „Kordiana” Juliusza Słowackiego

Dramat w romantyzmie przeszedł znaczną ewolucję, w literaturze polskiej widać to bardzo wyraźnie, ponieważ nastąpił on po dramacie oświeceniowym, a więc zdecydowanie klasycznym. Romantycy odeszli zupełnie od reguł ustanowionych w starożytności. Inspiracją i wzorem dla nich stał się Szekspir z jego fantastyką, psychologiczną głębią i wielowątkową akcją. Literatura romantyczna w Polsce, a więc także dramat, na niespotykaną w innych krajach skalę traktowała o problematyce narodowej, szczególnie po roku 1831, czyli po upadku powstania listopadowego.

„Kordiana” można określić jako dramat romantyczny polistopadowy, bowiem klęska powstania i na nim odcisnęła swe piętno. Utwór skupia się na kwestii narodowowyzwoleńczej. Wszystkie wydarzenia w życiu głównego bohatera prowadzą go do podjęcia samotnej walki z zaborcą. Nieszczęśliwa miłość, motyw dominujący w literaturze europejskiej, jest tu tylko epizodem, każącym Kordianowi szukać prawdziwego sensu w życiu. Odnajduje go w poświęceniu się dla sprawy narodowowyzwoleńczej. Nie ma znaczenia, że ostatecznie cofa się przed dokonaniem morderstwa. Istotny jest fakt, że w walce o wolność ojczyzny widzi cel swego życia. Ale narodowy charakter dramatu wynika też z zawartej w nim oceny powstania. Słowacki, ukazując...

Podobne wypracowania