Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Platon - charakterystyka postaci i poglądów

Platon jest jednym z największym myślicieli greckich, a z jego dorobku naukowego badacze korzystają do dziś.

Filozof przyszedł na świat prawdopodobnie w Atenach w roku 427 p. n. e.,  zmarł w 347 roku p. n. e. Prawdziwe imię mężczyzny to Arystokles, natomiast powszechnie znane imię Platon było jego przydomkiem. Źródła podają, że wiązało się to z jego szerokim czołem i postawną sylwetką, ponieważ greckie słowo „platos” oznacza szerokość, rozległość. Myśliciel wychowywał się w bogatej i wysoko postawionej społecznie rodzinie, której zależało na wykształceniu syna. Kształcił się na kupca i odbywał wiele podróży o charakterze handlowym.

Podczas jednej z wypraw został porwany przez piratów i wzięty do niewoli. Na szczęście wykupił go krewny i Platon powrócił do domu rodzinnego. Będąc dwudziestoletnim młodzieńcem, spotkał Sokratesa i został jego uczniem. Studiował u niego osiem lat, a jego poglądy miały na Platona ogromny wpływ. Zniechęcony państwem ateńskim po śmierci Sokratesa opuścił Ateny i podróżował po świecie. W końcu wrócił do miasta i tam założył swoją Akademię Ateńską.

Platon był twórcą systemu filozoficznego zwanego idealizmem. Zakłada on, że istnieją dwa światy – idealny i niedoskonały. Świat idei jest podobny do bóstwa, ma boską moc, jest dobry, sprawiedliwy i trwa wiecznie. Natomiast niedoskonały jest odbiciem idei ze świata idealnego. Takie rozwiązanie zakładało też, że możemy rozróżnić świat materialny i duchowy, przy czym właśnie ten drugi jest doskonały. Platon zajmował się też problemami duszy ludzkiej, która była połączeniem między światem materialnym a idealnym. Według niego dusza jest nieśmiertelna, przybyła ze świata idei, ale zapomniała o wszystkim, czego tam się nauczyła. Niezwykle ważną postacią w dwóch światach był Demiurg, wielki budowniczy.

Dużą uwagę poświęcił Platon zagadnieniom państwa, ponieważ nie był zadowolony z obecnego stanu rzeczy. Filozof zaproponował, by podzielić społeczeństwo na trzy grupy, każda miałaby pełnić ważną i odpowiedzialną rolę. Uczeni zajmowaliby się rządzeniem, strażnicy zapewniali bezpieczeństwa, a żywiciele dobra materialne. Podkreślał też, że dla ludzi istotna jest edukacja i każdy powiniem się kształcić.

Dorobek Platona to m.in. trzydzieści pięć Dialogów, z których najważniejszymi i najbardziej znanymi są: „Uczta”, „Państwo”, „Prawa”. Filozof pisał też listy, w których rozważał zagadnienia życia ludzkiego.

Platon był jednym z najważniejszych myślicieli w dziejach filozofii. Zajmował się przede wszystkim problemami świata i duszy. Ludzie zawsze zastanawiali się, kim są, czy dusza istnieje i skąd się wzięła. Dlatego problemy podejmowane przez Platona były bardzo ważne.

Podobne wypracowania do Platon - charakterystyka postaci i poglądów